projecties en video-stills

stills uit de video "sjtub".

De video is gebaseerd op de herinnering aan een balspel dat we speelden als kinderen in de 60-er jaren van de vorige eeuw.  De bal is vervangen door as en steenkolengruis.


 

korte stop-motion: Fade-out

 

Een langzaam proces, ik probeer eraan te ontkomen, maar het is onomkeerbaar.