Jet Nuij 

In haar werk onderzoekt Jet Nuij herinnering. Het opzettelijke vergeten, de vernietiging van historisch materiaal, de verblinde toeschouwer, de (over-)levende getuige, de terugkeer van het verdrongene, de onomkeerbaarheid van het verleden, het mislukken van rouw en de hardnekkigheid van rest en residue zijn belangrijke motieven. Jet Nuij’s werk legt die motieven bloot binnen de intimiteit van familiegeschiedenis en verbindt ze vervolgens met de collectieve geschiedenis van de mijnstreek - haar geboorte streek, waar die motieven resoneren, de ondergrond destabiliseren, gaten slaan. Jet Nuij’s installaties en projecties zijn ‘heimsuchungen’, zijn ‘haunted ruins’, zijn fragiele monumenten.

Frans Geraedts, Amsterdam naar aanleiding van de expo. POST- mining 2015 in WOW- Amsterdam 

 

In her work Jet Nuij investigates the vicissitudes of memory. Intentional forgetting, the neglect of historic material, the blinded observer, the surviving witness, the return of the repressed, the failure of mourning and the persistence of left over and residue are important motifs. Jet Nuij’s work brings these motifs to light within the intimacy of family history and then connects them to the collective history of the Mijnstreek, where these motifs resonate, where they destabilise foundations, begat sinkholes. Jet Nuij’s installations and projections are ‘heimsuchungen’, haunted ruins, fragile monuments. 

translation: Emily Marr

detail uit de video 'sjtub'    foto: Laura Selvi